Orakel/Änglakort

 

Här använder mig av mina orakelkort eller änglakort för att vägleda dig i dina frågor. 
Denna vägledning är ett verktyg som visar dig vägen till hur du på bästa sätt ska kunna arbeta med dig själv, för att nå det resultat du önskar.