Medial vägledning

 

Här använder mig av mina orakelkort för att vägleda dig i dina frågor.
Medial vägledning är ett verktyg som visar dig vägen till hur du på bästa sätt ska kunna arbeta med dig själv, för att nå det resultat du önskar. Jag vägleder inte om sjukdomar, trauman, olyckor, graviditeter eller om 3:e person indirekt.