Tarotkort

 

Här använder jag mina tarotkort för att vägleda dig i dina frågor om exempelvis ekonomi, arbetsrelaterade frågor, kärleksfrågor, frågor om hur du allmänt kan arbeta med dig själv osv. Jag använder mig av olika sorters läggningar beroende på fråga.